Cursusinhoud

Gehele gtallen
- Het begrip geheel getal
- Rekenen met gehele getallen
- Delers van gehele getallen
- Deling met rest voor gehele getallen
- Priemgetallen
- Grootste gemene deler en kleinste gemene veelvoud
Rationale getallen
- Het begrip rationaal getal
- Optellen en aftrekken van breuken
- Vermenigvuldigen en delen van breuken
- Ordening van de rationale getallen
- Gehele machten van breuken
- Decimale getallen
Wortels
- Wortels van gehele getallen
- Wortels van breuken
- Hogeremachtswortels
- Gebroken machten
- Absolute waarde
Reële getallen
- Ordening van de reële getallen
- Het begrip reëel getal
- Ordening en decimale ontwikkeling
- Benadering van reële getallen
- Rekenen met reële getallen
- Toepassingen van Getallen
Rekenen met variabelen
- Prioriteitsregels
- Rekenen met machten
- Haakjes wegwerken
- Factoren buiten haakjes halen
Merkwaardige producten
- De bananenformule
- Het kwadraat van een som of verschil
- Het verschil van twee kwadraten
Rationale uitdrukkingen
- Breuken vereenvoudigen
- Splitsen en onder één noemer brengen
Faculteiten en binomiaalcoëfficiënten
- Derde en vierde machten van tweetermen
- De driehoek van Pascal
- Binomiaalcoëfficiënten en faculteiten
- Binomium van Newton en sigma-notatie
- Telproblemen
Toepassingen
- Toepassingen van Algebra
Hoofdstuk 3: Lineaire vergelijkingen met één onbekende
Begrip
- Het begrip lineaire vergelijking
- Oplossen door herleiding
- Algemene oplossing
Variaties
- Gebroken lineaire vergelijkingen
- Vergelijkingen met absolute waarden
- Herleiding door substitutie
- Oplossen door ontbinding
Toepassingen
- Toepassingen van Lineaire vergelijkingen met één onbekende
Hoofdstuk 4: Stelsels lineaire vergelijkingen
Eenvoudige stelsels lineaire vergelijkingen
- Parameters
- Het begrip stelsel vergelijkingen
- De vergelijking van een lijn
Twee lineaire vergelijkingen
- Stelsels vergelijkingen oplossen door substitutie
- Stelsels vergelijkingen oplossen door eliminatie
- Vergelijkingen en lijnen
Toepassingen
- Toepassingen van Stelsels lineaire vergelijkingen
Hoofdstuk 5: Kwadratische vergelijkingen met één onbekende
Kwadratische vergelijkingen
- Het begrip kwadratische vergelijking
- Algemene oplossing van een kwadratische vergelijking
Variaties
- Substitutie
- Gebroken vergelijkingen
- Wortelvergelijkingen
- Gevalsonderscheid
Toepassingen
- Toepassingen van Kwadratische vergelijkingen met één onbekende

Precalculus

€25 per jaar


Uitleg en voorbeelden

Onbeperkt oefenen

Directe feedback op je antwoorden

Oefentoetsen per hoofdstuk