Cursusinhoud

Lineaire functies
- Lineaire vergelijkingen
- Algemene oplossing van een lineaire vergelijking
- Lineaire functies en lijnen
Kwadratische functies
- Kwadratische vergelijkingen
- De abc-formule
- Kwadratische functies en parabolen
Negatieve exponenten
- Negatieve exponenten
- Vergelijkingen met negatieve exponenten
Exponentiële groei
- Het begrip exponentiële functie
- Exponentiële groei
Logaritmische groei
- Het begrip logaritme
- Rekenregels voor logaritmen
- Vergelijkingen met logaritmen
Eindwaarde
- Eindwaarde zonder bijstorting
- Constante waarde
- Interest en looptijd berekenen
- Gelijkwaardige percentages
- Andere toepassingen van exp en log
Hoofdstuk 3: Rijen en reeksen
De begrippen rij en reeks
- De begrippen rij en reeks
Rekenkundige rijen
- Rekenkundige rijen
- Rekenkundige reeksen
Meetkundige rijen
- Meetkundige rijen
- Meetkundige reeksen
Financiële toepassingen van rijen en reeksen
- Eindwaarde bij periodieke inleg
- Constante waarde bij periodieke inleg
- Pre- en postnumerando rente
- Ongelijke termijnen, ongelijke interest percentages
- Bulletlening
- Lineaire lening
- Annuïteiten
- Andere toepassingen van rijen en reeksen
Hoofdstuk 4: Investeringen beoordelen
Boekhoudkundige benadering
- BTP, Boekhoudkundige terugverdienperiode
- GBR, Gemiddelde boekhoudkundige rentabiliteit
Economische benadering
- De economische benadering
- ETP, Economische terugverdienperiode
- NCW, Netto constante waarde
- IR, Interne rentabiliteit
Hoofdstuk 5: Optimalisatie
Differentiëren
- Afgeleide van veeltermen en machtsfuncties
- Raaklijnen
Optimale bestelhoeveelheid
- Lokale minima en maxima
- Functieanalyse
Economische toepassingen
- Economische toepassingen
- Verwacht rendement en vermogensstructuur

Financiële Rekenkunde

€25 per jaar


Uitleg en voorbeelden

Onbeperkt oefenen

Directe feedback op je antwoorden

Oefentoetsen per hoofdstuk