Cursisinhoud

- Het begrip differentiaalvergelijking
- Notatie voor GDV's
- Orde en graad van een GDV
- Oplossingen van differentiaalvergelijkingen
- Lineaire GDV's
- Richtingsvelden
- De methode van Euler
- Autonome GDV's
- Existentie en uniciteit van oplossingen van GDV's
- Oplossingsstrategie aan de hand van het richtingsveld
Scheiden van variabelen
- Differentialen
- Differentiaalvormen en gescheiden variabelen
- GDV's oplossen door het scheiden van variabelen
Lineaire eerste-orde differentiaalvergelijkingen
- Uniciteit van oplossingen van lineaire eerste-orde GDV's
- Lineaire eerste-orde GDV en integrerende factor
- Oplossen van lineaire eerste-orde GDV's
Lineaire tweede-orde differentiaalvergelijkingen
- Uniciteit van oplossingen van lineaire tweede-orde GDV's
- Homogene lineaire 2de orde GDV's met constante coëfficiënten
- Oplossen van homogene lineaire 2de orde GDV's met constante
- De Ansatz
Oplosmethoden voor lineaire tweede-orde GDV's
- De Wronskiaan van twee differentieerbare functies
- Variatie van constanten
- Van één naar twee oplossingen
- Oplossen van lineaire tweede-orde GDV's
Stelsels differentiaalvergelijkingen
- Stelsels van gekoppelde lineaire eerste-orde GDV's

Differentiaalvergelijkingen

€25 per jaar


Uitleg en voorbeelden

Onbeperkt oefenen

Directe feedback op je antwoorden

Oefentoetsen per hoofdstuk