Cursusinhoud

Inleiding tot functies
- Het begrip functies
- Rekenkundige bewerkingen voor functies
- Het bereik van een functie
- Funties en grafieken
- Het begrip limiet
- Continuïteit
- Rekenregels voor continuïteit
Lijnen en lineaire functies
- Lineaire vergelijkingen
- Algemene oplossing van een lineaire vergelijking
- Stelsels vergelijkingen
- De vergelijking van een lijn
- Stelsels vergelijkingen oplossen door vegen
- Vergelijkingen en lijnen
Kwadratische functies
- Kwadraatafsplitsen
- De abc-formule
- Ontbinden in factoren
- Vergelijking oplossen met ontbinden in factoren
Veeltermen
- Het begrip veelterm
- Rekenen met veeltermen
Rationale functies
- Het begrip rationale functie
Machtsfuncties
- Machtsfuncties
- Vergelijkingen van machtsfuncties
Toepassingen
- Toepassingen van functies
Inverse functies
- Het begrip inverse functie
- Injectieve functies
- Karakterisering van inverteerbare functies
Exponentiële functies en logaritmen
- Exponentiële functies
- Eigenschappen van de exponentiële functies
- Groei van een exponentiële functie
- Logaritmische functies
- Eigenschappen van de logaritme
- Groei van de logaritmische functie
Nieuwe functies uit oude
- Translaties van functies
- Schalen van functies
- Symmetrie van functies
- Samenstelling van functies
Toepassingen
- Toepassingen van bewerkingen met functies
Hoofdstuk 3: Inleiding tot differentiëren
Definitie afgeleide
- Het begrip differentiequotiënt
- Het begrip afgeleide
Berekenen van afgeleiden
- Afgeleide van veeltermen en machtsfuncties
Afgeleiden van exponentiële functies en logaritmen
- De exponentiële functie en logaritme
- Rekenregels voor exponentiële functies en logaritmen
- Afgeleide van exponentiële functies en logaritmen
Toepassingen
- Toepassingen
Hoofdstuk 4: Rekenregels voor differentiëren
Rekenregels voor de afgeleide
- Somregel voor differentiëren
- Productregel voor differentiëren
- Quotiëntregel voor differentiëren
- Kettingregel voor differentiëren
- Afgeleiden van exponentiële functies en logaritmen herbekeken
- De afgeleide van de inverse functie
Toepassingen van de afgeleide
- Raaklijnen herbekeken
- Benadering
- Elasticiteit
Hoofdstuk 5: Toepassingen van differentiëren
Functieanalyse
- Monotonie
- Lokale minima en maxima
- Functieanalyse
Hogere afgeleiden
- Hogere afgeleiden
Toepassingen
- Toepassingen van differentiëren
Hoofdstuk 6: Multivariate functies
Basisconcepten
- Functies van twee variabelen
- Functies en relaties
- Visualizatie van bivariate functies
- Multivariate functies
Partiële afgeleiden
- Partiële afgeleiden van de eerste orde
- Kettingregel voor partiële differentiatie
- Hogere partiële afgeleiden
- Elasticiteit in twee variabelen
Toepassingen
- Toepassingen van multivariate functies
Hoofdstuk 7: Optimalisatie
Extreme punten
- Stationaire punten
- Minimum, maximum en zadelpunt
- Criteria voor extrema en zadelpunten
- Convex en concaaf
- Criterium voor een globale extreem
- Hessiaan convexiteitscriterium
Toepassingen
- Toepassingen van optimalisatie
Hoofdstuk 8: Optimalisatie onder beperkingen
De Lagrange multiplicatormethode
- Lagrange multiplicatoren
- Interpretatie van de Lagrange multiplicator
- De stelling van Lagrange
Voldoende voorwaarden voor optimaliteit
- Convexiteitsvoorwaarden voor globale optimaliteit
- Tweede-orde voorwaarden voor lokale optimaliteit

Calculus voor de Sociale Wetenschappen

€25 per jaar


Uitleg en voorbeelden

Onbeperkt oefenen

Directe feedback op je antwoorden

Oefentoetsen per hoofdstuk