Cursusinhoud

Gehele getallen
- Het begrip geheel getal
- Rekenen met gehele getallen
Breuken van gehele getallen
- Gelijkwaardige breuken
- Breuken vereenvoudigen
- Optellen en aftrekken van breuken
- Vermenigvuldigen en delen van breuken
- Gehele machten van breuken
- Decimale getallen
Machten en wortels
- Wortels van gehele getallen
- Rekenen met machten
Reële getallen
- Prioriteitsregels
Inleiding tot rekenen met variabelen
- Substitutie
Rekenen met machten
- Rekenen met gehele machten
Haakjes
- Haakjes wegwerken
Factoren buiten haakjes halen
- Factoren buiten haakjes halen
Merkwaardige producten
- De bananenformule
- Het verschil van twee kwadraten
Breuken
- Vereenvoudigen van breuken
- Optellen en aftrekken van breuken
- Vermenigvuldigen en delen van breuken
- Breuksplitsen
Hoofdstuk 3: Vergelijkingen
Eerstegraadsvergelijkingen en -ongelijkheden
- Eerstegraadsvergelijkingen
- Eerstegraadsongelijkheden
Tweedegraadsvergelijkingen
- Tweedegraadsvergelijkingen
- De abc-formule
Stelsels eerstegraadsvergelijkingen
- Een lineaire vergelijking met twee onbekenden
- De vergelijking van een lijn
- Stelsels eerstegraadsvergelijkingen
Hoofdstuk 4: Functies
Functies en grafieken
- Functies en grafieken
Eerstegraadsfuncties
- Het begrip lineaire functie
- Het snijpunt van twee lijnen
Tweedegraadsfuncties en parabolen
- Tekenen van tweedegraadsfuncties
- Snijpunten van parabolen
Breuken van functies
- De hyperbool
- Gebroken lineaire functies
- Quotiëntfuncties
Machtsfuncties en wortelfuncties
- Wortelfuncties
- Wortelvergelijkingen
Hoofdstuk 5: Goniometrie
Sinus, cosinus en tangens
- Sinus, cosinus en tangens
Hoeken meten
- Hoeken meten
Hoofdstuk 6: Exponentiële functies en logaritmen
- De exponentiële functie en logaritme
- Rekenregels voor exponentiële functies en logaritmen
Hoofdstuk 7: Differentiëren
Raaklijnen aan een grafiek
- Raaklijn
- Het begrip differentiequotiënt
- Het begrip afgeleide
Afgeleiden van standaardfuncties
- Afgeleide van veeltermen en machtsfuncties
- Afgeleide van een goniometrische functie
- Afgeleide van exponentiële functies en logaritmen
- Afgeleide van exponentiële functies en logaritmen herbekeken
Som- en productregel
- Somregel
- Productregel
Kettingregel
- Kettingregel
Quotiëntregel
- Quotiëntregel
Stijgen, dalen, extreme waarden
- Monotonie
- Lokale minima en maxima
- Functieanalyse
Hoofdstuk 8: Integreren
Primitieve functie
- Primitieven van enkele bekende functies
Bepaalde integraal en oppervlakte
- Fundamentaalstelling

Basiswiskunde

€25 per jaar


Uitleg en voorbeelden

Onbeperkt oefenen

Directe feedback op je antwoorden

Oefentoetsen per hoofdstuk